تبلیغات
یاد ایام - تــو را می سپــارم به دست خدایم
یاد ایام

آوای سیلا

 

 

 

 

الــــهی   نــــــسوزی
   تــو گــفتی  بـــسوزم

      گذاشتی  کــه هرشب
         بــره   چشم  بــدوزم
            من ازگریــه  هرشب
                یــه دریــا می ســازم
                   همـــــه   زندگــــیم
ـو
                      بــه چشمـات میبــاز
م

                          صـــدای    دلــــم ر
و
تــــو نـشنیده  رفــت
ی
   خــراب  تــوگــــشت
م
      کـــــلامی  نـــــگفت
ی
         تـــورا می سپــــار
م
            بــــه دست  خدایـــ
م
               فقـــــط  او  شنــــید
ه
                  همیشــــــه  صدایـــ
م
                     یــــه شب عاشقــانـ
ـه
                        بــرات گـریـــه کرد
م
تـــو  هرگز  نـدیـد
ی
   بـــه  لـب  آه  سـرد
م
      تــوبـــا  بی وفــــای
ی
         بــه خـــاکم  نشوند
ی
            من  ســــاده  دل  ر
و
               بــه غربت کشوند
ی
                  نـمی بــخشمت   م
ن
                     بـبـیـن  روزگــــار
م

                        بـبـیـن   از   جدائ
ی
چـــه برسینــه دار
م
   تــو را  می سپــار
م

      بـــه  دست  خدایــم

         فقــــط  او  شـنـیـده

            همیشــــه   صــدایم


نوشته شده در یکشنبه 27 اردیبهشت 1388 ساعت 10:49 ب.ظ توسط MEHRAN MOSLEMI نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت